• Kurum
  • Başlama Tarihi
  • Sözleşme Bedeli
  • Bitiş Tarihi
Teknik Bilgiler

Samsun -19 Mayıs İlçesi Dereköy Kasabasının Değirmen Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması İnşaatı işi

Top