• Kurum
  • Başlama Tarihi
  • Sözleşme Bedeli
  • Bitiş Tarihi
Teknik Bilgiler

Uluçay Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması İnşaatı

Top